วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560
วันจันทร์ 2 มกราคม วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่
วันอังคาร 3 มกราคม วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์
13
กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดี
6
เมษายน วันจักรี
วันพฤหัสบดี
13
เมษายน วันสงกรานต์
วันศุกร์
14
เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์
17
เมษายน วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์
วันจันทร์
1
พฤษภาคม วันแรงงาน
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันพุธ 10 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันจันทร์
10
กรกฎาคม วันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ 14 สิงหาคม วันหยุดชดเชย วันแม่แห่งชาติ
วันจันทร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันอังคาร
5
ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์
11
ธันวาคม วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์
1
มกราคม (2561) วันปีใหม่
วันอังคาร 2 มกราคม (2561) วันหยุดชดเชย วันสิ้นปี (31/12/2560)