วันหยุดตามประเพณีประจำปี AIGS  (2564)
วันศุกร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ 26  กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
วันอังคาร
6
 เมษายน วันจักรี
วันอังคาร
13
 เมษายน วันสงกรานต์
วันพุธ
14
 เมษายน วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี
15
 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์
3
 พฤษภาคม วันหยุดชดเชย วันแรงงาน (1 พฤษภาคม 2564)
วันพุธ
26
 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดี 3  มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันพุธ 28  กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันพฤหัสบดี 12  สิงคมคม วันแม่แห่งชาติ
วันพุธ
13
 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ 6  ธันวาคม วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Friday 31  ธันวาคม วันสิ้นปี

 

 

วันหยุดตามประเพณีประจำปี AIGS 2563
วันพุธ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ 10 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา (ชดเชย 8 กุมภาพันธ์ 2563)
วันจันทร์
6
เมษายน วันจักรี
วันจันทร์
13
เมษายน วันสงกรานต์
วันอังคาร
14
เมษายน วันสงกรานต์
วันพุธ
15
เมษายน วันสงกรานต์
วันศุกร์
1
พฤษภาคม วันแรงงาน
วันจันทร์
4
พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันพุธ 6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันพุธ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันจันทร์ 6 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา (ชดเชย 5 กรกฎาคม 2563)
วันอังคาร
28
กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันพุธ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
วันอังคาร 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันศุกร์
23
ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันจันทร์
7
ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ชดเชย 5 ธันวาคม 2563)
วันพฤหัสบดี
10
ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดี
31
ธันวาคม วันสิ้นปี